Vid dränering av källarväggar använder vi främst Isodrän, en kapillärbrytande och värmeisolerande dräneringsskiva som effektivt dränerar samt torkar ut källarvåningar.

Vi lägger dräneringssystem på rätt nivå och anlägger nytt dagvattenssystem (regn).

Dessutom öppnar vi upp asfaltsskiktet på källarväggar för bästa uttorkning, vilket innebär att fukthalterna i väggen sänks. När man använder sig av Isodräns metod behövs inte kallasfalten som man använde förr i tiden. Följden blir ett väldigt varmt, torrt och behagligt inomhusklimat.

Om huset inte har blivit omdränerat de senaste 25-30 åren så är sannolikheten stor att behovet finns. Med dåtidens material samt tillvägagångssätt är det troligt att dräneringsrör slammat igen, att tätskikt är väldigt dåligt, med igensatta dagvattenledningar med mera.

Många väljer även att göra omdränering i förebyggande syfte vid till exempel ombyggnader och renoveringar av rum i källarvåning.

En husdränering går lika bra att utföra sommar som vinter.

Frågor och svar om dränering

Sammanfattning av lite frågor och svar angående dränering. (Mer att läsa för den som vill finns på www.isodran.se )

Varför har jag förhöjda fuktvärden i källaren?

Ofta uppstår fuktskador i samband med flera olika felorsaker. I de flesta fall har dränering slutat fungera, men detta innebär dock inte alltid att man märker av fukt i källaren.
De tre vanligaste problemen är stopp i dräneringen, regnvattnet leds inte bort på ett korrekt sätt eller en felaktig marklutning mot grundmur.

Vilken funktion har en dränering?

En dränering fungerar som en nivåreglering, den förhindrar att grundvatten inte stiger för högt och därmed dränker grunden i fukt. Isodränskivan gör att grundmuren torkar ut samtidigt som den värmeisolerar väggen.

Hur lång tid tar en dränering att utföra?

En normalvilla med byggyta om ca 80-120 kvm tar i de flesta fall ca 1-2 arbetsveckor att utföra.

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter omdränering?
Efter isolering och dränering av källarvåning ska man uppleva att källardofter har minskat samt att inomhusklimatet upplevs på samma sätt som i övriga huset. Efter en tid så skall alla tidigare fuktfläckar ha torkat upp.