Vi spräcker berg och sten med simplex eller expanderande betong. Metoder som skapar minimalt med vibrationer.

Detta innebär att det inte behövs dyra besiktningar samt att man kan vara väldigt nära känsliga objekt t.ex husgrunder vid dränering eller utbyggnad. Man kan t.o.m spräcka inuti huset om man vill, för att sänka källargolv m.m. samt givetvis större stenar och bergsklackar som ligger i vägen.

Vi har certifieringsutbildning och spräckkort från Power-Tools

Fördelar med denna metod är:

  • Inga etableringskostnader, tack vare att utrusningen ryms på en släpkärra.
  • Inga tillstånd behöver sökas för stenspräckning
  • Inga dyra besiktningar krävs av fastigheten
  • Inga dyra besiktningar krävs av närbelägna fastigheter
  • Kan användas i trånga utrymmen och i känsliga miljöer
  • Kan utföras året runt, oberoende av temperatur