Stubbfräsningen utförs med en liten och smidig maskin med luftgummihjul som inte lämnar några spår efter sig i till exempel en gräsmatta.

Fräsen arbetar sig ner i stubben med fräständer av hårdmetall till ett djup av ca 10-20 cm under marknivå. Vilket är fullt tillräckligt om man till exempel vill så gräsmatta ovanpå, det går dock att fräsa djupare om ni så önskar.

Stor eller liten stubbe spelar ingen roll med denna metod. Det enda som blir kvar är träspån.